PETROLEUMSTILSYNET May 9
Tirsdag 28. mai er det igjen klart for Sikkerhetsforums årskonferanse. På agendaen står sikkerhetsregimets utfordringer og sårbarheter i lys av digitalisering, IKT-sikkerhet, geopolitiske svingninger og klimautfordringer. Meld deg på nå!