Twitter | Search | |
Prifysgol Caerdydd
Mae ein ymchwil yn mynd i'r afael â heriau'r 21ain ganrif. Rydym yn rhannu ein gwybodaeth gyda myfyrwyr, busnes, diwydiant a llywodraethau.
5,065
Tweets
293
Following
2,362
Followers
Tweets
Prifysgol Caerdydd 2h
Pleidleisiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru o blaid creu pwyllgor newydd i ystyried argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio’r Cynulliad a arweiniwyd gan o Ganolfan Llywodraethiant Cymru (). Cewch ragor o wybodaeth yma 👉
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd 4h
Bydd canolfan ar gyfer technolegau blaengar, o robotiaid a cherbydau diyrrwr i rithrealiti, deallusrwydd artiffisial a systemau seibr-ffisegol, yn cael ei hagor ym Mhrifysgol Caerdydd o ganlyniad i fuddsoddiad mawr gan gronfa Ewropeaidd.
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd 6h
Mae menywod yn elwa’n fawr ar redeg, ond rhaid i gymdeithas wneud yn siŵr nad yw eu hymrwymiadau i’r gwaith neu’r teulu darfu ar eu hamser i wneud ymarfer corff, yn ôl ymchwil newydd gan Brifysgol Caerdydd.
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd 7h
Mae ysgolion o ogledd a de Cymru wedi curo dwsinau o gystadleuwyr ar draws Cymru i ennill cystadleuaeth wyddonol a drefnwyd gan Brifysgol Caerdydd.
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd Sep 18
Replying to @prifysgolCdydd
Rhagor o wybodaeth
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd Sep 18
Mae'r ganolfan gwerth £5m yn bartneriaeth rhwng a
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd Sep 18
Cyfarwyddwr , yr Athro , yn egluro beth yw nod y Ganolfan
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd Sep 18
Replying to @CAST_Centre
Bydd yn ystyried sut y gallwn fyw'n wahanol er mwyn cyflawni'r toriadau cyflym mewn allyriadau sydd eu hangen i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd. Byddant yn canolbwyntio ar y canlynol: Bwyd a deiet Cludiant a symudedd Defnydd o nwyddau Gwresogi ac oeri
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd Sep 18
Replying to @prifysgolCdydd
Mewn astudiaeth sy’n asesu canfyddiadau'r cyhoedd o newid yn yr hinsawdd, gwelwyd bod: 67% yn cefnogi cyfyngu ar hedfan 62% yn dweud bod angen lefel 'uchel' neu 'uchel iawn' o frys er mwyn mynd i'r afael â newid hinsawdd 53% yn cefnogi lleihau faint o gig sy'n rhan o'n deiet
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd Sep 18
Cyn lansiad , mae'r ganolfan wedi cael ei chanmol gan , sydd wedi disgrifio'r gwaith fel 'hynod bwysig a hanfodol'. Bydd ein gwyddonwyr yn edrych ar y newidiadau cymdeithasol ac ymddygiadol sydd eu hangen i greu cymdeithas carbon-isel, cynaliadwy.
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd Sep 17
Mae astudiaeth newydd, sy’n cynnwys gwyddonwyr o Brifysgol Caerdydd ac sydd wedi'i chyhoeddi heddiw yng nghyfnodolyn , wedi canfod llofnod hinsoddol clir ar afonydd ar draws y byd, sy'n herio theorïau presennol.
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd Sep 17
Mae constructaquote ymhlith y 100 cwmni yswiriant mwyaf blaenllaw, ac maent yn cydweithio â Phrifysgol Caerdydd i wella dyfodol ein myfyrwyr drwy groesawu interniaid i bencadlys y cwmni yng Nghaerffili.
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd retweeted
Ysgol y Gymraeg Sep 16
Ymunwch â ni! Rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer sawl swydd newydd. Gwasanaethau Proffesiynol: - Cydlynydd Prosiect Cenedlaethol Cynllun Mentora Myfyrwyr y Gymraeg - Cynorthwyydd Cefnogi Myfyrwyr
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd Sep 16
Bydd ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn astudio pa mor effeithiol mae canolfannau darlledu’n mynd i’r afael â lledaeniad newyddion ffug a thwyllwybodaeth.
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd Sep 16
Cyn bo hir, gellir defnyddio pŵer byd natur i greu deunyddiau pob dydd fel paent, colur a chynhyrchion fferyllol mewn ffordd sydd lawer yn fwy eco-gyfeillgar. Mae hyn o ganlyniad i ddatblygiad pwysig newydd gan wyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd retweeted
Mark Drakeford Sep 12
Mae’n fraint gennyf siarad yn Narlith Goffa Julian Tudor Hart heno. Roedd Julian yn feddyg dawnus ac roedd ei waith ar y gyfraith gofal gwrthgyfartal yn ddylanwadol iawn. Mae ei gyfraniad yn parhau i ddylanwadu ar bolisïau Llywodraeth Cymru heddiw.
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd Sep 12
Mae busnesau’n cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn prosiect () gan Brifysgol Caerdydd sy’n mesur effaith technolegau digidol yng Nghymru.
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd retweeted
J a c o b Sep 11
Ystyried mynd i’r brifysgol yng Nghymru? Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg? Dyma flas o fy mywyd i fel myfyriwr yng Nghaerdydd ✍🏻💫🥂🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd retweeted
Cangen Caerdydd Sep 6
Fyfyrwyr Newydd -Wyt ti'n dod i fis Medi? Cofia bicio draw am fwyd a diod AM DDIM i gwrdd a swyddogion Nos Fawrth, 24 Medi rhwng 5-7 o'r gloch, yn 'caffi beics' gyferbyn a'r amgueddfa
Reply Retweet Like
Prifysgol Caerdydd Sep 9
Mae arbenigwr ym maes stereoteipiau o ran rhywedd a’r diwylliant treulio’n rhagweld y gallai rheolau hysbysebu newydd yn y DU beri i fanciau sberm ailwampio eu strategaethau marchnata.
Reply Retweet Like