Pre/V\sa història 29 May 18
1939. Exiliats, en la seva majoria infants, després de travessar la frontera, entrant a Perpinyà.