Prachachat Sep 12
GIT ฉวยจังหวะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ฮ่องกง เปิดตัวโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ หวังสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติยอมรับตรา BWC ของไทย โชว์ความพร้อมเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีระดับโลก...