Popsurgery_ไทย Aug 15
📣📣📣 ทุกคนรู้หรือไม่ ตอนนี้ค่าเงินไทย-เกาหลี กำลังลดลง ซึ่งหมายความว่านำเงินไทยแลกเป็นเงินเกาหลีตอนนี้ เป็นช่วงที่น่าแลกเงินมากเลยล่ะค่ะ รีบแลกก่อนค่าเงินจะแพงขึ้นนะคะ 📣📣📣