ponpase Jun 14
Selamat untuk kak Shandy Aulia. Semoga bakal jadi buah hati yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna untuk agama, nusa, dan bangsa.