Politiet i Sør-Vest Aug 22
: Det er forventet at køene vil vedvare den neste timen. I Kannik flyter trafikken nå som normalt.