Policia Bashkiake 8 Jun 17
Shërbimet e Policisë Bashkiake duke marrq masa për lirimin e trotuarit