Policia Bashkiake 8 Jun 17
Mos parkoni në kundërshtim me sinjalistikën, mbi trotuarë, në stacionët e autobusëve, pranë kontenierëve të mbeturinavë, pranë hyrjeve, etj.