Policia Bashkiake 7 Jun 17
Raporto tek aplikacioni i ankesave online "Tirana Ime". Zgjidhja e ankesave tuaja, puna jonë e përditshme.