Policia Bashkiake 11 May 17
Policia Bashkiake gjatë kontrollit të dokumentacionit si dhe të zbatimit të itenerarit të automjeteve të transportit publik ndërurban.