Policia Bashkiake 9 May 17
PB merr masa ndaj shitësve ambulant, që tregtojnë në mënyrë të paligjshme,në kushte jo të pështatshme mjedisore si dhe duke zënë h. publike