Policia Bashkiake 26 Apr 17
P.Bashkiake në mbështetje të IMT për lirimin e hapësirave midis pallateve, të zëna në mënyrë të paligjshme në Rr:"Pinar", Nj.Adm.Farkë.