Policia Bashkiake 26 Apr 17
Çdo ditë merren masa për parkime mbi trotuarë, pranë kontenierve të mbeturinave, në kundërshtim me sinjalistikën, etj..