Policia Bashkiake 12 Apr 17
Policia Bashkiake në mbështetje të Inpsketoriatit të Mbrojtes së Territorit, për prishjen e një objekti të kundraligjshëm në Rr:"5 Maji".