Policia Bashkiake 5 Apr 17
Pas njoftimit sipas ligjit,për lirim të hapësirës në mënyrë vullnetare, sot u bë lirimi i kësaj hapësire në Rr:"Robert Shvarc".