Policia Bashkiake 3 Apr 17
Janë marrë dhe do merren masa administrative sa herë të konstatohen parkime mbi trotuar.