Policia Bashkiake 3 Apr 17
Policia Bashkiake gjatë kontrollit dhe marrjes së masave për respektimin e hapësirave publike.