Pinas Newspaper Sep 11
MINSAN nagtataka kayo. Alam ko ang nasa isip niyo. Kayo ay naninirahan sa ikatlong dimensyon ng mga kapahayagan, habang ako ay naninirahan sa ikasampung dimensyon ng mga kapahayagan. Dinadala ko kayo sa taas na iyon upang malaman kung...