Twitter | Search | |
Phonetics & Speech Lab, TCD
An tSaotharlann Foghraíochta & Urlabhra Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath The Phonetics & Speech Laboratory of Trinity College, Dublin
23
Tweets
35
Following
60
Followers
Tweets
Phonetics & Speech Lab, TCD retweeted
Emily Barnes Oct 7
In the spirit of , here is a thread on some aspects of and .
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD retweeted
Emily Barnes Oct 7
Is í seo . Cúpla pointe thíos faoin agus .
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD retweeted
Emily Barnes Oct 1
Glad is doing so well. We need a policy to support the teaching&learning of Irish in our ed system and to protect it for future generations. Why? Listen to podcast below. See TED talk for more inspo. Support @
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD retweeted
Neasa Ní Chiaráin Sep 18
October is Beidh go leor sna meáin an mhí seo chugainn faoin obair thábhachtach atá ar siúl ar fud na cruinne ar son daoine le deacrachtaí litearthachta. Déan teagmháil le atá ag díriú a cuid taighde ar chás na
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD retweeted
Emily Barnes Sep 16
Díomá orm go gcuirtear fáilte roimh chóras oideachais nach dtugann an deis chéanna do chách. Go leor taighde déanta ar disléicse, go leor foghlamtha faoi chumas daoine, ó bhí na 90dí ann. Níl sé le feiceáil in Éirinn. Cuirimis ar chumas páistí teanga a fhoghlaim as seo amach.
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD retweeted
Emily Barnes Sep 16
Disappointing to see people advocating for a less inclusive ed. system. Research on dyslexia, and attitudes to neurodiversity, have come along away since the 90’s. Ireland, evidently, has not. Would love to see the culture around dyslexia and language become one of empowerment.
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD Sep 11
An-alt ag scoláire dár gcuid, Emily Barnes! / A great article by one of our own!
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD retweeted
Neasa Ní Chiaráin Aug 30
Irish exemptions in primary schools: "In sum, the problem is not the Irish language. The problem is one of attitudes and resources "- Emily Barnes via
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD Jul 10
Deis eile chun cur le taighde ar teicneolaíocht don Ghaeilge! Tógfaidh an suirbhé seo thíos 10-15nóim. / Another opportunity to contribute to research on technology for Irish! The survey below will take 10-15mins.
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD Jul 2
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD Jul 2
Bhaineamar an-taitneamh as 9th Cambridge Conference on Language Endangerment!
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD Jun 26
An-turas go UK Speech i mBirmingham! / A great trip to UK Speech in Birmingham!
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD Jun 14
Lá deireanach chun páirt a ghlacadh inár suirbhé - trí cheisteanna, nóiméad go leith, agus tú ag cur le forbairt teicneolaíochta na Gaeilge! Míle buíochas daoibhse a ghlac páirt cheana féin.
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD Jun 13
Tá glórtha baineanna á bhforbairt againn leo!
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD Jun 5
Ar mhaith leat cur le forbairt ghlórtha sintéiseacha Gaelacha? Tóg an suirbhé seo thíos faoi dhá leagan dár ngúth Muimhneach. G'wan, ní thógfaidh sé ach nóiméad amháin. Roinn an nasc le bhur gcairde!
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD retweeted
Neasa Ní Chiaráin May 27
An-suimiúil agus an-ábhartha don gcomhthéacs anseo in Éirinn chomh maith. Bíonn daoine i dteagmháil linn maidir leis na féidearthachtaí teicneolaíochta atá ann
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD May 27
Replying to @nichiarain
They just need to complete the set with a good 'mú'!
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD retweeted
Neasa Ní Chiaráin May 25
Ardán iCALL le Foghlaim an Dara Teanga- spás le cleachtadh a dhéanamh ar scríbhneoireacht ag úsáid guthanna sintéiseacha/acmhainní NLP, nasc idir fuaim&litriú- tástálacha ar siúl, athdhearadh á dhéanamh faoi láthair, watch this space!
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD May 24
Replying to @kscanne @csl_ and 5 others
Irish text-to-IPA and text-to-speech (in multiple dialects) are both freely available at . Hope that helps!
Reply Retweet Like
Phonetics & Speech Lab, TCD May 24
An-obair ónár Neasa Ní Chiaráin féin! / Great work from our own Neasa Ní Chiaráin!
Reply Retweet Like