Paco  Sarria Aug 19
Aquí la importancia de estar bien informado 🤦🏻‍♂️👇(nota:carallo para o inxeñieiro romano!).