Twitter | Search | |
PEMB Barcelona Apr 10
En res engeguem el cicle de debats preelectorals amb el 1r d'ells: 'Una solució metropolitana per al problema de l’?' Parlarem sobre vulnerabilitat residencial, habitatge i mobilitat i polítiques d’habitatge públic amb representants polítics i experts🏘️Iniciem fil!
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona Apr 10
Replying to @estelabo
. dona la benvinguda: ‘Cal treballar la dimensió metropolitana, molts dels reptes i polítiques públiques que s’han d’abordar tenen aquesta escala i és en aquesta direcció que va el Pla Estratègic de i que enfoquem aquest cicle de debats'
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona Apr 10
Replying to @VIMAClab
Cal treballar i de manera conjunta, com a competència que englobi l’àmbit metropolità de manera àmplia’, diu Pilar García Almirall (), ‘La està directament lligada per poder governar des d’una manera + àmplia i amb la solució + efectiva’
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona Apr 10
Replying to @pembarcelona
Pilar García Almirall: ‘Cal estratègia però aprenent de l’experiència perquè la solució no sempre és la mateixa que a altres territoris. Buscar més mecanismes per proveir no només des del sector públic (com el cooperativisme) i diversificar les capacitats d’accés’
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona Apr 10
Replying to @pembarcelona
‘Tenim eines com l’Observatori Metropolità de l’Habitatge , el , el Pla d’ per fer un seguiment a llarg termini i a l’hora revisar també en etapes més curtes’, segueix Pilar G. Almirall, ‘mecanismes per corregir el que pugui passar en un temps planificat’
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona Apr 10
Replying to @CarlesDonat
‘La política d’ s’ha d’afrontar a una escala multinivell. Estat i Generalitat són els que tenen més competències però també cal abordar-lo des de l’àmbit local i metropolità’, comença la seva intervenció (), ‘Calen polítiques a totes les escales’
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona Apr 10
Replying to @CarlesDonat
. () situa els reptes en matèria d’: 1.Problemàtica d’accés: som el país de la UE amb la taxa d’esforç de pagament del més alta 2. residencial i falta de capacitat per atendre-la (CONTINUA)
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona Apr 10
Replying to @CarlesDonat
Reptes en ) segons 3.Envelliment: l’ que entrarà per efecte de la mortalitat en els propers 5 anys és = o superior al que puguem planificar en els propers 25 anys 4.Parcs per a polítiques socials: cal suport de l'Estat i la Generalitat (CONTINUA)
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona Apr 10
Replying to @CarlesDonat
Segueix () amb els reptes en : 5.Rehabilitació: energèticament eficient i socialment justa 6.Diversitat i vulnerabilitat als barris 'Cal un instrument de planificació estratègica per veure números, madurar polítiques i avaluar sense por a equivocar-nos'
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona Apr 10
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona Apr 10
‘Un dels grans reptes serà definir els canvis legislatius a nivell metropolità’, (),‘No s'han assolit els reptes d'aquesta legislatura en#habitatge, Ni a nivell d’increment del parc, ni amb l’operador metropolità, que no ha trobat ‘partner’ privat'
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona Apr 10
Replying to @ERCbcn
Maria Buhigas (): ‘És un error pensar que construir + és garantia de resoldre el problema. Cal una bateria de polítiques simultànies, intenses i amb aliances públiques partint de la lògica metropolitana. Ningú ho pot resoldre sol, tampoc Barcelona’
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona Apr 10
Replying to @fgarrobo @CUPBarcelona
Ens trobem davant una situació molt complexa, desnonaments diaris i sobretot en pisos de ’, (),‘cal recuperar l’ privat per fer-lo públic i polítiques per fer front als efectes del turisme a escala metropolitana, perquè estem buidant '
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona Apr 10
Replying to @PPCatalunya
Diu Maritxú Hervás que és profundament contrari a la venda de sòl públic a operadors privats: ‘Hem d’assumir el fracàs en les polítiques d’ i no podem deixar-les en mans de tercers’
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona Apr 10
Existeix problemàtica pel que fa a accés, preu, emancipació (joves), reclusió per falta de rehabilitació (gent gran)...’, (),‘Cal una combinació de política estratègica i social. Ampliar el parc d’ però no només construint, calen alternatives'
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona Apr 10
. ():’El problema no és només metropolità, en cal un pacte a escala nacional, un acord ampli de llarga durada que toqui: -Inversió -Concertació -Ajuts -Planificació -Regulació ‘Sense un marc que doni estabilitat i recursos és impossible actuar’
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona Apr 10
‘A hem creat una peça de 13habitatges que no podem fer de lloguer perquè no ens podem endeutar.El finançament ha de ser multisectorial’, (),’+del 50% dels municipis metropolitans són petits o mitjans i hi ha lleis que ens dificulten treballar'
Reply Retweet Like
PEMB Barcelona
1 Ampliar assequible i social 2 Condicionar ajuts a la 3 Més pública 4 Reforçar visió metropolitana 5 Més planificació estratègica Algunes de les conclusions del 1r debat preelectoral sobre habitatge. El 16/04 parlem sobre activitat econòmica
Reply Retweet Like More