PEMB Barcelona Apr 10
. ():’El problema no és només metropolità, en cal un pacte a escala nacional, un acord ampli de llarga durada que toqui: -Inversió -Concertació -Ajuts -Planificació -Regulació ‘Sense un marc que doni estabilitat i recursos és impossible actuar’