PEMB Barcelona Apr 10
Replying to @PPCatalunya
Diu Maritxú Hervás que és profundament contrari a la venda de sòl públic a operadors privats: ‘Hem d’assumir el fracàs en les polítiques d’ i no podem deixar-les en mans de tercers’