Γίδα Βραστή Dec 21
Χοχλιδοσαλιαρισματα δεν θέλω μπλιο μαζί σου, γιατί βρήκα αλλουνου χοχλιου τα σάλια στο κορμί σου