La pau moima 6 Sep 12
Primera contribució des de (Pisa) als amb un dels clàssics @nomeshifaltestu