Παναγής 🇬🇷 Jun 16
"Κύριε" , τα που αντιπροσώπευσαν την θέση του 73% των Ελλήνων, δεν μπορούν να είναι του μίσους, όπως τονίζετε, αλλά της δημοκρατίας και της ενότητας. Το καθεστώς που συμβάλλετε να εδραιωθεί, παραβίασε την λαϊκή εντολή!