Toni C. 🎗🔻 Oct 15
Han fet exactament el que van dir que farien: Accions múltiples i esglaonades, i qui vulgui continuar-les per lliure, endavant.