Oriol Serra Sep 11
L' recull la dada: "A Barcelona, prop d'un milió de catalans es manifesten a favor de la ".