Kwantip Devakula Feb 2
ทำไมยังเอา "กล้วยบดให้เด็กกิน" อยู่ใน อะครับ สมัยนี้เราพิสูจน์กันแล้วว่าเด็กเล็กไม่ควรกินกล้วยบดหนิครับ