Όλγα Γεροβασίλη 15 Jun 17
Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει κέντρο τεχνολογικής καινοτομίας που θα παράγει και θα εξάγει , υπηρεσίες και προϊόντα.