Ola Mårtensson 15 Mar 15
Styrelseled. i FI Kronoberg går långt över gränsen för acceptabelt. Ni tar väl avstånd?