Οι Άτακτοι Mar 26
Τα 13,5 εκ.Πέτσα που τα βρήκατε για τα κόμματα;Τα χρήματα για να πληρώνετε Βουλευτές,Υπουργούς κ που τα βρίσκετε;Τα εκ. για τους που τα βρίσκετε;Γιατί δεν μοιράζεστε κι εσείς το βάρος να δεχτείτε περικοπές όπως κάνετε στους εργαζόμενους;