О.Е.К. Синергија Aug 21
ОЕК Синергија је 2015. увела систем награђивања под називом НАЈВОЛОНТЕРИ, у оквиру ког сваке године награђујемо најволонтера и најволонтерку Синергије који су највише допринели промоцији волонтеризма и омладинског рада!