О.Е.К. Синергија May 30
ЕДУКАТИВНЕ СЕСИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА Синергијини едукатори Тијана и Филип одржали су последњу едукативну сесију са десетак младих, са следећим темама: 🔹 стереотипи и предрасуде 🔹 дискриминација 🔹 људска права која су примарна младима 🔹 шта ми можемо да предузмемо