О.Е.К. Синергија Apr 24
Naši volonteri i omladinski radnici predstavljaju Sinergiju na dvodnevnoj Omladinskoj skupštini UN-a. Stvaramo nova prijateljstva i gradimo saradnju sa relevantnim omladinskim i institucionalnim akterima na Kosovu i Metohiji.