Twitter | Search | |
oded forer עודד פורר
מקבל רוח גבית מהשמאל ובזמן שמדינת ישראל משלמת לו שכר, הוא פועל לשלילת קיומה, כשדגל אשף מונף מאחוריו. מי שמניף את הדגל הזה תומך במאבק נגד ישראל ומי שתומך במאבק נגד ישראל לא יכול להיות ח"כ. אז יא אחמד,לך תניף את הדגל בעזה ותוותר על האזרחות שלך כאן. אני בטוח שתהנה שם.
Reply Retweet Like More
יהונתן - מאמן אישי👍 Aug 11
התכנית היקרה של ליאור שליין עוברת לערוץ 11 כלומר עכשיו על חשבון הציבור הוא ירד עליכם, עושים ממכם צחוק, כל הציבור הימני רוצה שסגרו את התאגיד ואתם ממשיכים לתת להם 800 מיליון בשנה כדי שירדו עלינו , תתביישו, בבחירות הבאות הולכים על הבית היהודי בלבד - רק מפלגה שהולכת עד הסוף!
Reply Retweet Like