Ochoa Nov 10
Celebrating our Veterans @ Town of Miami Lakes parade ๐Ÿ’™๐Ÿงก @ Miami Lakes, Florida