Núvol Nov 17
. publica una nova traducció de la 'Ilíada' en vers a càrrec de Pau Sabaté En parla