NUSRAT BADR 7 Feb 18
KABHI RAHUL JI PADHTE HAIN KABHI MODI JI PADHTE HAIN BADAR (badr) KI SHAYERI PADH KAR SADA YE AAGE BADHTE HAIN NUSRAT BADR KA GEET