ناکی Dec 1
میگویند فروشگاه زنجیره ای همواره در تخفیف متعلق به سپاه میباشد راسته !؟ وقتی خودتون از خوشتون نمیاد چرا فروشگاه زنجیره ای میزنید اسمشو میزارید این!؟!حالا کوروش واسه پول دراوردن خوب شد!؟ چقدر هم همواره در تخفیفه😁😁!!!