NOS op 3 Apr 28
Software die spieken bij thuistentamens moet voorkomen: deze 'proctorsoftware' bestuurt op afstand onder meer de webcam, microfoon en soms ook de webbrowser van een student. Het gebruik van die software neemt snel toe, nu studenten vanwege corona op afstand onderwijs krijgen.