Col·lectiu MAR (Mares i Àvies per la República) Oct 20
Més de 10.000 persones esteu seguin a Twitter. Endavant mares. Que no ens toquin els nostres fills i filles perquè ens trobaran a nosaltres en primera línia.