ΟΥΣΤ 21 Jan 19
-Εγκω Τοντορίντου πούλαγκα ήρθε κύριο με λέει σε πήραν σιντί, εγκώ γκαμίσει λέω, πιάνω κζύλο...ντου!