COPERNIC.CAT Nov 18
Equip docent del implicat en la millora de l'avaluació. Gràcies per compartir la teva experiència.