นข.สวยสายย่อ Oct 18
[191019 GMP] Jacket 21,000฿ ($695) x T shirt 1,050฿ ($34.5) Pants 7,950฿ Caps 1,040฿ ($34) Sneakers 9,100฿ Bags 40,500฿ 💸 Total 80,640฿