Ναυσικά Nov 14
H ανατρέπει την προσήλωση της Ελλάδας σε διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς,καθώς νομιμοποιεί έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, καταγγέλλουν σε άρθρο τους οι Finansial Times, αλλά δεν συγκρίνεται με το γεγονός ότι ένας Πολάκης καπνίζει.