คนกินเก่ง 2 Aug 13
dinner (@ บ้านหญิง Cafe & Meal (Baan Ying) - w/ 6 others)