Twitter | Search | |
छेडागाड नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
12
Tweets
0
Following
24
Followers
Tweets
छेडागाड नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय Apr 13
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) कार्य गर्ने बारे सार्वजनिक सूचना ।
Reply Retweet Like
छेडागाड नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय Mar 2
छेडागाड नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभाको अधिवेशन सम्बन्ध सूचना ।
Reply Retweet Like
छेडागाड नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय Oct 27
छेडागाड नगरपालिकाको नगर सभातथा कार्यपालिकाको बैठक बाट पारित भर्इ प्रमाणिकरण भएका तपशिल लगायतको ३० वटा कानुनहरु छेडागाड राजपत्रमा प्रकाशित भर्इ सकेकोले उक्त कानूनहरु अध्ययनको लागि संस्थागत रुपमा निशुल्क र व्यक्तिगत रुपमा राजपत्रमा ताेकिएको मुल्य लिर्इ उपलब्ध गराउन सकिने छ ।
Reply Retweet Like
छेडागाड नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय Sep 28
अन्तरवार्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
Reply Retweet Like
छेडागाड नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय Sep 28
वडा नं २, वडा नं १२ को कार्यालय सहयोगीको नतिजा र हेभी चालक को नतिजा तलको लिङ्कमा हेर्नसक्नुहुनेछ । Link:
Reply Retweet Like
छेडागाड नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय Sep 21
विभिन्न पदहरुमा दरखास्त दिएका स्वीकृत उम्मेद्वारहरुको नामावली सूची ।
Reply Retweet Like
छेडागाड नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय Sep 21
विभिन्न पदहरुमा दरखास्त दिएका स्वीकृत उम्मेद्वारहरु परीक्षामा सम्मिलित हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
Reply Retweet Like
छेडागाड नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय Sep 17
सूूचना ! सूचना !! सूचना !!!
Reply Retweet Like
छेडागाड नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय Aug 9
सम्पति विवरण उपलब्ध गराइदिनेे सम्बन्धमा(पदाधिकारी)
Reply Retweet Like
छेडागाड नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय Aug 7
छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना
Reply Retweet Like
छेडागाड नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय Aug 4
छेडागाड नगरपालिकाकाे घर भाडा सम्बन्धि सूूचना
Reply Retweet Like
छेडागाड नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय Jun 18
Just setting up my Twitter.
Reply Retweet Like