Twitter | Search | |
Marino van Zelst 🌱
CBS heeft het aantal overlijdensgevallen bijgewerkt t/m week 19 van dit jaar. In dit draadje combineer ik de grafieken over sterfte per week (gesplitst op leeftijdscategorie, geslacht, en totaal) met een analyse van de oversterfte.
Reply Retweet Like More
Marino van Zelst 🌱 May 15
Replying to @mzelst
De data komt hier vandaan: . Ik heb de data gebruikt van 2000-2020. Week 1, 52, en 53 zijn eruit gehaald omdat dit regelmatig halve weken zijn en dat creëert enigszins ruis. Data die ik gebruik voor de analyses vind je hier:
Reply Retweet Like
Marino van Zelst 🌱 May 15
Replying to @De_Bezige_Bij
Ik verwijs voor de uitleg van deze analyses even naar mijn draadje over week 14: Ik verwijs ook naar de analyses van die met suggesties aankwam:
Reply Retweet Like
Marino van Zelst 🌱 May 15
Replying to @De_Bezige_Bij
In de oversterfte analyses publiceer ik nu de schattingen met de methode van en mijzelf. Deze zitten vrij dicht bij elkaar en door meerdere modellen te combineren krijgen we een idee van wat het meest realistische getal is. Mijn dank is groot voor de feedback!
Reply Retweet Like
Marino van Zelst 🌱 May 15
Door gesprekken deze week nu wat explicieter over aannames hier: 1) De aanname is dat alleen oversterfte direct of indirect door corona veroorzaakt wordt (dank oa ). 2) Cijfers zijn gecorrigeerd voor bevolkingsgroei, niet voor leeftijdsopbouw (dank ).
Reply Retweet Like
Marino van Zelst 🌱 May 15
Replying to @mzelst
Serieus positief nieuws: het aantal sterfgevallen in week 19 is weer lager dan de cijfers uit week 14 t/m 18. We zien hier een dalende lijn van 5078 (wk 14), 4968 (wk 15), 4283 (wk 16), 3887 (wk 17), 3345 (wk 18), en 3030 (wk 19). Week 19 ligt nu nog 9% boven het gemiddelde.
Reply Retweet Like
Marino van Zelst 🌱 May 15
Replying to @mzelst
De blauwe piek die je ziet is dus 2020. De oranje piek die je ziet is de griep van 2018. Gemiddelde aantal overledenen in week 19 (2000-2019) is 2783, 2020 = 3030. RIVM zegt nu 269 in week 19. De officiële aantallen zijn nu dus hoger dan de oversterfte (22, daarover later meer).
Reply Retweet Like
Marino van Zelst 🌱 May 15
Replying to @mzelst
Overledenen onderverdeeld naar geslacht. De relatieve oversterfte in week 19 is voor mannen hoger dan voor vrouwen en wordt geschat op 36% vs. 27% (bron: CBS). De sterfte is nog iets hoger dan wat normaal is in deze tijd van het jaar, in lijn met het totaal.
Reply Retweet Like
Marino van Zelst 🌱 May 15
Replying to @mzelst
Overledenen in drie leeftijdsgroepen (65-,65-80, 80+). Opvallend is dat in week 19 het aantal sterfgevallen bij de categorie 0-65 sterk daalt tov het gemiddelde, wat waarschijnlijk een effect is van de lockdown. Bij 80+ nog wel oversterfte, maar wordt ook steeds lager.
Reply Retweet Like
Marino van Zelst 🌱 May 15
Replying to @mzelst
Oversterfte NL: de modellen voorspelden voor week 9 t/m week 19 (10 mei) 31228-32121 doden, terwijl het er 42054 waren. Oversterfte door corona is dus 9933-10826, terwijl het RIVM er t/m 10 mei 5526 rapporteerde. De gemiddelde onderschatting is dus nu factor 1.80-1.96.
Reply Retweet Like
Marino van Zelst 🌱 May 15
Replying to @mzelst
Conclusie na week 19: de oversterfte is ver gezakt en we zijn bijna terug bij wat we normaal zouden verwachten. We zitten (RIVM data t/m 14 mei) nu op 10032-10933 sterfgevallen en zijn dus definitief de griep van 2018 voorbij gegaan.
Reply Retweet Like
Marino van Zelst 🌱 May 15
Replying to @mzelst
Verwachting 1: de data voor week 20 zal de oversterfte minimaal zijn (tot nu toe 55 volgens RIVM, week 18 en 19 waren 409 en 269). Wat er daarna gebeurt zal afhankelijk zijn van de bestrijding van het coronavirus en effecten van uitstellen reguliere zorg:
Reply Retweet Like
Marino van Zelst 🌱 May 15
Replying to @mzelst
Verwachting 2: Vanaf week 20 (maar ook nu al zichtbaar) zullen de oversterfte cijfers geen duidelijk beeld meer geven van de daadwerkelijke sterfgevallen door covid-19, omdat de effecten van de lockdown het beeld nu te sterk vertroebelen. RIVM meldt waarschijnlijk nog niet 100%.
Reply Retweet Like
Marino van Zelst 🌱 May 15
Replying to @mzelst
Verwachting 2: Echter, die analyse is lastiger nu het aantal ‘normale’ aantallen sterker afneemt dan er sterfgevallen zijn door corona. De vraag is in hoeverre oversterfte vanaf nu een beter beeld kan geven dan de officiële aantallen (omdat ze dus zo hard aan het dalen zijn).
Reply Retweet Like
Marino van Zelst 🌱 May 15
Replying to @mzelst
Eindnoot 1: dit draadje is een mix van analyses van Galeotti et al. (grafieken uit hun paper: ), eigen analyses, en inspiratie vanuit dit mooie overzicht van The Economist:
Reply Retweet Like
Marino van Zelst 🌱 May 15
Replying to @rivm
Eindnoot 2: Als je de neiging hebt om deze analyses te gebruiken om het te bashen: doe het niet, dat is niet het doel van oversterfte analyses. Bedenk zelf hoe je bij kunt dragen, al is het maar door thuis te blijven.
Reply Retweet Like
Marino van Zelst 🌱 May 15
Replying to @mzelst
Eindnoot 3: Dit was het draadje voor week 19. Ìk moet nu terug naar mijn werkzaamheden. Daarna probeer ik zo goed als het kan vragen en opmerkingen te beantwoorden. Ik heb deze week helaas geen tijd om vragen te beantwoorden van mensen die corona nog steeds als een griepje zien.
Reply Retweet Like
Marino van Zelst 🌱 May 15
Replying to @statistiekcbs
Eindnoot 4: Het CBS legt hier goed uit hoe ze proberen te voorzien in onze behoefte naar informatie en hoe ze die snellere updates zo betrouwbaar mogelijk doen:
Reply Retweet Like